وقتی در 17 سالگی جانشین بوفون می شوید!

دوناروما "بوفون جدید" لقب گرفته و یکی از استعداد های هیجان انگیز ایتالیا شناخته میشود ......

دوناروما "بوفون جدید" لقب گرفته و یکی از استعداد های هیجان انگیز ایتالیا شناخته میشود. ای اس پی ان او را به دلیل داشتن استخوان بندی درشت و قدرت بدنی بالا ستود و او را دروازه بانی بلند و چابک که فیزیک و تعادل بر اعصاب او میتواند ضعف او را بپوشاند.

به نظر میرسد که او از این که توسط عموم محاصره شود ترسی ندارد و او به کار خود با تمرکز و رفتار حساب شده ادامه میدهد. او یک رهبر ذاتیست که با اعتماد به نفس به اندازه یک دفاع را با بازیکنانی که دو برابر سن خودش را دارند تشکیل می دهد.

تگ ها


سری آ فوتبال