وقتی دو هوادار متعصب رئال و اتلتیکو بازی را کنار هم می بینند!

دیدار برگشت آتلتیکو و رئال مادرید شب گذشته در حالی به پیروزی و صعود رئالی ها انجامید که آتلتیکو 20 دقیقه طوفانی در ابتدای بازی داشت و می توانست به بازی برگردد ......

دیدار برگشت آتلتیکو و رئال مادرید شب گذشته در حالی به پیروزی و صعود رئالی ها انجامید که آتلتیکو 20 دقیقه طوفانی در ابتدای بازی داشت و می توانست به بازی برگردد. اما رئال با گل ایسکو آبی بر آتش ویسنته کالدرون در آخرین دیدار اروپایی اش ریخت. در این ویدیو دو هوادار اسپانیایی و متعصب دو تیم را می بینید که کنار هم بازی را می بینند و به اتفاقات آن واکنش های بسیار جالبی نشان می دهند.