وقتی رعد و برق به زمین فوتبال می زند!

بین پدیده های طبیعی برخورد رعد و برق به زمین فوتبال از نادرترین اتفاقات است ......

بین پدیده های طبیعی برخورد رعد و برق به زمین فوتبال از نادرترین اتفاقات است. با این حال چند باری این اتفاق افتاده که در این ویدیو می توانید نتایج اش را ببینید.

تگ ها


فوتبال