وقتی روزت نیست، روزت نیست دیگه!

......

بازیکنی بی دقت در حالیکه آماده گلزنی می شود، از زمین و زمان برایش بدشانسی می بارد تا مشخص شود روز به هیچ وجه روزش نیست!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال