وقتی رونالدو به پرواز در می آید

......

به گزارش خبرنگار مدال،  این ویدیو را ببینید تا بهتر متوجه شوید چرا به رونالدو میگویند دست نیافتنی

تگ ها


فوتبال