وقتی روی هاجسون بدلش را می‌بیند

در ادامه سریال رو آمدن بدلها در دنیای فوتبال این بار روی هاجسون، مربی معروف انگلیسی را میبینیم که با بدلش روبرو میشود ......

در ادامه سریال رو آمدن بدل‌ها در دنیای فوتبال این بار روی هاجسون، مربی معروف انگلیسی را می‌بینیم که با بدلش روبرو می‌شود.

تگ ها


طنز ورزشی لیگ برتر فوتبال