وقتی شیرین ترین کودکان رئالی به آرزوی شان می رسند!

به همت بنیاد هنکوک کودکان هوادار رئال که از مشکلات مختلف رنج می بردند به آرزوی خودشان رسیدند و یک روز به عنوان بازیکن رئال در کمپ اختصاصی این تیم تمرین کردند ......

به همت بنیاد هنکوک کودکان هوادار رئال که از مشکلات مختلف رنج می بردند به آرزوی خودشان رسیدند و یک روز به عنوان بازیکن رئال در کمپ اختصاصی این تیم تمرین کردند. حضور زیدان و بعضی از ستاره های تیم هم خاطره آن ها را شیرین تر کرد.

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال