وقتی فکر می‌کنی پپ هستی اما...

مربی تیم کم نام و نشان جوری دم خط راهنمایی میکند که انگار به پپ گواردیولا درس میداده است ......

مربی تیم کم نام و نشان جوری دم خط راهنمایی می‌کند که انگار به پپ گواردیولا درس می‌داده است.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال