وقتی ماشین‌ها فوتبال بازی کنند!

در این ویدئوی جالب چند ماشین با هم گل کوچیک بازی میکنند؛ آن را از دست ندهید ......

در این ویدئوی جالب چند ماشین با هم گل کوچیک بازی ‌می‌کنند؛ آن را از دست ندهید.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال