وقتی نیروهای امنیتی ورزشگاه مربی تیم ملی را نمی شناسند!

اعضای کادرفنی تیمملی در ورزشگاه تختی و برای بازی استقلال و سایپا غایب بودند اما این بار مشکل از آنها نبود! به گزارش مدال،درحالی که انتقادات زیادی از عدم حضور اعضای کادرفنی تیم ملی در بازی ه ......

 اعضای کادرفنی تیم‌ملی در ورزشگاه تختی و برای بازی استقلال و سایپا غایب بودند اما این بار مشکل از آنها نبود!

به گزارش مدال،  درحالی که انتقادات زیادی از عدم حضور اعضای کادرفنی تیم ملی در بازی های لیگ می شود، این بار مارکار آقاجانیان و همراهانش به نمایندگی از کادرفنی تیم ملی به ورزشگاه تختی رفته بودند تا بازی استقلال و سایپا را که تعداد زیادی از ملی پوشان این روزهای اردوهای کارلوس کی‌روش در آنها حضور دارند، ببینند.

جلوی ورودی ورزشگاه اما نیروهای امنیت بازی که با گارد همیشگی ورزشگاه آزادی متفاوت بودند، اجازه ورود به این گروه را ندادند و این طور که شاهدین عینی و نماینده وزارت ورزش در ورزشگاه هم به آن اشاره داشت، آقاجانیان به دلیل برخورد کمی تند این دوستان زحمتکش که مسئولیت امنیت بازی را بر عهده داشتند، برمی گردد و از تماشای بازی منصرف می شوند!

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال