وقتی هوادار مارسی به آرزویش می رسد!

در مراسم پیش از بازی مارسی برابر تولوز در این هفته لوشامپیونه یکی از هواداران این تیم اجازه یافت که در ابتدای بازی برای گلزنی تلاش کند ......

در مراسم پیش از بازی مارسی  برابر تولوز در این هفته لوشامپیونه یکی از هواداران این تیم اجازه یافت که در ابتدای بازی برای گلزنی تلاش کند. واکنش این هوادار هم در نوع خود بسیار جالب است.

تگ ها


طنز ورزشی مارسی لوشامپیونه فرانسه فوتبال