وقتی هوس می کنید گلی متفاوت بزنید!

بازیکن فوتسال که از زدن گل های عادی خسته شده با ضربه ای استثنایی دروازه حریف را باز می کند ......

بازیکن فوتسال که از زدن گل های عادی خسته شده با ضربه ای استثنایی دروازه حریف را باز می کند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال