وقتی پدر زنت قهرمان «یو اف سی» باشد!

پسری بعد از چهار سال به اصرار می خواهد با پدر نامزدش ملاقات کند و نگرانی دختر را بی دلیل می داند ......

پسری بعد از چهار سال به اصرار می خواهد با پدر نامزدش ملاقات کند و نگرانی دختر را بی دلیل می داند. در که باز می شود پسر بیچاره با مارک هانت، قهرمان غول پیکر یو اف سی روبرو می شود. 

تگ ها


طنز ورزشی رزمی اکستریم اسپورتس