وقتی کونته به سیم آخر می‌زند

مربی تحت فشار چلسی در باخت اخیر تیمش با تیم مربیگری خودش درگیری کوتاهی پیدا کرد که در این ویدیو میبینید ......

مربی تحت فشار چلسی در باخت اخیر تیمش با تیم مربی‌گری خودش درگیری کوتاهی پیدا کرد که در این ویدیو می‌بینید.

تگ ها


چلسی فوتبال