وندا ایکاردی: مائورو بهترین شماره 9 دنیاست

کاپیتان نراتزوری از نگاه همسرش، بهترین بازیکن در پست خود است. وندا نارا، همسر و مدیربرنامه های مائورو ایکار ......

کاپیتان نراتزوری از نگاه همسرش، بهترین بازیکن در پست خود است.

وندا نارا، همسر و مدیربرنامه های مائورو ایکاردی، این بازیکن را بهترین شماره 9 حال حاضر فوتبال جهان دانست و تاکید کرد او از حضور در اینتر خوشحال است بنابراین برنامه ای برای تغییر باشگاه ندارد.

به گزارش مدال، به نقل از کالچو مرکاتو وندا نارا در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت: ایکاردی هنوز سه سال دیگر با اینتر قرارداد دارد؛ کاپیتان نراتزوری است و این باشگاه را ترک نخواهد کرد. در حال حاضر از نظر من، ایکاردی بهترین شماره 9 فوتبال جهان است.

نارا در مورد زندگی خصوصی اش با ایکاردی افزود: من عاشق بچه ها هستم؛ 5 فرزند دارم اما ششمی را هم می خواهم. مائورو تصمیم گیری در این مورد را به من و بقیه اعضای خانواده واگذار کرده است. (با خنده) مائورو از داشتن دو دختر بسیار خوشحال است و حتی نسبت به من در رفتار با آنها بسیار صبورتر و خوش برخوردتر است. (سه پسر وندا نارا از مکسی لوپز هستند.)

تگ ها


مائورو ایکاردی اینتر میلان سری آ فوتبال