ونگر: احساس بازنشستگی ندارم

سرمربی با تجربه فرانسوی بازهم تاکید کرد دوران او در فوتبال تمام نشده است ......

سرمربی با تجربه فرانسوی بازهم تاکید کرد دوران او در فوتبال تمام نشده است.

به گزارش مدال، آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال تایید کرد حس یک فرد بازنشسته را ندارد و هنوز انگیزه زیادی برای کار کردن در فوتبال در وجود خود حس می‌کند.
ونگر در مصاحبه‌ای با بین اسپورت؛ گفت: احساس یک فرد بازنشسته را ندارم، اما تایید می‌کنم ناامید هستم. من ذاتا یک مبارز هستم و این چیزی است که فقدانش را حس می‌کنم. اگر صادقانه بگویم، فقدان سایر چیز‌ها مثل سر و کله زدن با مواردی که در بازی‌ها پیش می‌آید را حس نمی‌کنم. اما البته که برای آن روزها، رقابت ها، دستاورد‌هایی که در کنار هم برای آن تلاش می‌کنید، انتقال احساسات، پایین و بالا رفتن اوضاع در طول فصل و چیز‌هایی از این دست، دلم تنگ شده است. همه عمرم را در این شرایط سپری کرده ام. 
تاکید می‌کنم هنوز تمام نشده ام و به پایان راه نرسیده ام. مردم دوست دارند شما را در شرایطی قرار بدهند که ظاهرا بازنشسته یا تمام شده اید. هرچه پیرتر می‌شوید مردم می‌خواهند شما را بیشتر حذف کنند. اما تا زمانی که شما عطش زندگی کردن دارید و در رویا‌ها به سر می‌برید، باید ادامه بدهید. زندگی جریان دارد. 
وی افزود: یکی از مزایایی که در طول ۳۵ سال کار کردنم در فوتبال همیشه به آن توجه داشتم و آموختم، انتقال تجارب و دانسته‌ها است. اگر این کار را نکنید یعنی زندگی بی حاصل و بدون ثمری داشته اید. شما نباید این دنیا را بدون انتقال تجارب خود به دیگران و استفاده از تجارب دیگران برای خود، ترک کنید.

تگ ها


آرسنال فوتبال