ونگر: نمی‌توانم با نشستن کنار ساحل از زندگی لذت ببرم

سرمربی فرانسوی در پایان فصل آرسنال را پس از 22 سال ترک کرد و اونای امری جانشین او در تیم شد ......

 سرمربی فرانسوی در پایان فصل آرسنال را پس از 22 سال ترک کرد و اونای امری جانشین او در تیم شد. ونگر تاکید کرد که برنامه ای برای بازنشستگی ندارد و می‌خواهد به بازی کردن ادامه دهد ولی به نظر انگیزه او برای بازگشت به میادین، بیش از تصورات است.
او گفت:" خیلی هیجان انگیزه است زیرا من بار دیگر امحان خواهم شد. این چیزیست که در زندگی می‌خواهم. من رقابت طلب هستم و می‌خواهم باز هم تست شوم. نمی‌دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ولی من روبروی یک برگه خالی هستم و باید فصل بعد را بنویسم. خیلی خوش شانس نیستم که نمی‌توانم با نشستن در ساحل از زندگی لذت ببرم. به دوستانم که اینطور هستند حسادت می‌کنم. خیلی سریع حوصله ام سر می‌رود زیرا من اعتیاد دارم. ژن من، ژن اعتیادی است و باید با آن زندگی کرد."

تگ ها


آرسنال فوتبال