ون دایک و تمجید از آلیسون

مدافع لیورپول تاثیر حضور دروازه بان جدید برزیلی این تیم را زیاد دانست. ویرجیل ون دایک باور دارد آلیسون در در اولین روز حضور ......

مدافع لیورپول تاثیر حضور دروازه بان جدید برزیلی این تیم را زیاد دانست.

ویرجیل ون دایک باور دارد آلیسون در در اولین روز حضور ...

مدافع لیورپول تاثیر حضور دروازه بان جدید برزیلی این تیم را زیاد دانست.

ویرجیل ون دایک باور دارد آلیسون در در اولین روز حضور خود در لیورپول نمایش خوبی داشته است. این دروازه بان برزیلی تا قبل از قیمت 71 میلیون پوندی کپا دروازه بان جدید چلسی، گرانترین دروازه بان دنیا بود..

وقتی در خصوص آلیسون از ون دایک پرسیدند، پاسخ داد: نمایش آلیسون خیلی خوب بود. ما با هم خیلی صحبت میکنیم.او همیشه به من کمک می کند تا در کجای زمین درست بایستم.آلیسون توانایی خوبی در بازی با توپ هم دارد. حضور او بسیار مفید است.

ون دایک از بازیکن جدید تیم زیر 21 ساله های انگلیس که کنار او بازی کرد هم تمجید نمود. او می گوید: واقعیت این است که من خیلی نگران نبودم. بارها باگومز در پیش فصل بازی کردم و رابطه خوبی با او دارم که می تواند به همبازی بودنمان کمک کند. همه باید در لحظاتی که باشگاه به آنها نیاز دارد آماده باشند.