ویدئویی از مهارت‌های نستا؛ وزیر دفاع ایتالیا

الساندرو نستا، یکی از بهترین مدافعان تاریخ ایتالیاست که با این تیم قهرمان جام جهانی شده است ......

الساندرو نستا، یکی از بهترین مدافعان تاریخ ایتالیاست که با این تیم قهرمان جام جهانی شده است. ویدئویی مشاهده کنید از مهارت‌های این بازیکن که به تکل‌های فوق العاده معروف است.