ویدئوی اختصاصی سازمان ACA برای امیر علی اکبری

مبارز خوب کشورمان روز 25 اسفند در رویداد ACA 92 به میدان می‌رود....

امیر علی اکبری روز 25 اسفند در رویداد ACA 92 به میدان می‌رود و این سازمان حالا ویدئوی زیبایی از علی اکبری منتشر کرده که می‌بینید.