ویدئوی اختصاصی مدال از صحبت‌های مهاجری بعد از دیدار با پرسپولیس

دیدار دوستانه پرسپولیس و ماشین سازی بدون گل به پایان رسید....

ویدئوی اختصاصی مدال از  صحبت های مهاجری، سرمربی ماشین سازی، پس از تساوی مقابل پرسپولیس را تماشا می کنید.