جشن صعود تیم امید ایران در رختکن / ویدیو

جشن و پایکوبی تیم امید ایران بعد از شنیدن خبر صعود به مرحله نهایی مقدماتی المپیک...

جشن صعود به مرحله نهایی مقدماتی المپیک 2020 در رختکن تیم ایران