ویدئو: تمرینات تیم ملی ویتنام برای رویارویی با ایران

تیم ملی ویتنام تمرینات خود را برای آمادگی بیشتر پیگیری می کند....

آخرین تمرین ویتنام برای رویارویی با تیم ملی کشورمان برگزار شد.