ویدئو/ گل اول قطر به ژاپن

المعز علی گل اول قطر به ژاپن را به ثمر رساند....

به گزارش مدال، صحنه گل نخست قطر به ژاپن را می بینید: