ویدئو/ گل سوم قطر به ژاپن

گل سوم قطری ها به ژاپن حکم تیر خلاص را داشت....

به گزارش مدال، صحنه گل سوم تیم ملی قطر به ژاپن از روی نقطه پنالتی را مشاه می کنید: