ویدال به تمرینات گروهی بازگشت

آرتورو ویدال بازیکن تیم فوتبالبایرن مونیخکه به دلیل مصدومیت مدتی دور از میادین بود امروز در کنار سایر ستارگان تیم به تمرینات گروهی پرداخت ......

آرتورو ویدال بازیکن تیم فوتبال بایرن مونیخ که به دلیل مصدومیت مدتی دور از میادین بود امروز در کنار سایر ستارگان تیم به تمرینات گروهی پرداخت.

جنگجوی شیلیایی احتمالا در تابستان با آمدن گورتسکا از این تیم جدا می شود و به چلسی یا یونایتد می پیوندد.

تگ ها


اخبار روز آرتورو ویدال بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال