ویدیواختصاصی/ مصاحبه مدیر رسانه ای تیم ملی درخصوص عدم صحبت اعضای تیم ملی با رسانه ها

مدیر رسانه ای تیم ملی امروز در حاشیه تمرین تیم ملی صحبت های جدیدی را در خصوص غیبت کیروش در بازی فینال و عدم صحبت اعضای تیم ملی با رسانه ها مطرح کرد ......

مدیر رسانه ای تیم ملی امروز در حاشیه تمرین تیم ملی صحبت های جدیدی را در خصوص غیبت کیروش در بازی فینال و عدم صحبت اعضای تیم ملی با رسانه ها مطرح کرد. ویدئوی مدال از این مصاحبه را مشاهده کنید.

تگ ها


ایران فوتبال