ویدیویی که پرسپولیسی‌ها را خوشحال می کند!

محمد انصاری، مدافع پرسپولیس در آستانه سومین ماه دوری از میادین به دلیل جراحی، ویدیویی از تمرینات خود منتشر کرده که نشان می دهد به فرم مطلوب نزدیک می شود....

ویدیوی تمرین محمد انصاری را تماشا می کنید.