ویدیو اختصاصی/ صحبتهای فرزاد مجیدی سرپرست نساجی

صحبتهای فرزاد مجیدی سرپرست نساجی را بعد از بازی با استقلال تماشا می کنید ......

 صحبتهای فرزاد مجیدی سرپرست نساجی را بعد از بازی با استقلال تماشا می کنید.