ویدیو/ مصاحبه زمان آبادی معاونت فرهنگی فدراسیون فوتبال

در این ویدیو مصاحبهزمان آبادی معاونت فرهنگی فدراسیون فوتبال درباره ابقای مهدی تاج در پست ریاست فدراسیون فوتبال را با هم میبینیم ......

 در این ویدیو مصاحبه زمان آبادی معاونت فرهنگی فدراسیون فوتبال درباره ابقای مهدی تاج در پست ریاست فدراسیون فوتبال را با هم می‌بینیم.

تگ ها


ویدئو فوتبال