ویلموتس، بامزه مهربان!

دیدار ایران و کره بیش و پیش از اینکه دیدار کره و ایران باشد برخورد کی‌روشی‌پورها بود با ویلموتسی‌پورها و این‌بار در کره خبری از جنگ بیرون زمین نبود!...

سایت مدال/ دو دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران تمام شد. با این وجود اکنون برای اندازه گیری قد تیم ملی با ویلموتس بسیار زود است  چون تیم ملی حداقل تا چند ماه تحت آموزه‌های کی‌روش می رقصد و روی لیست آن مربی قبلی اسکی می‌رود. با این وجود تغییرات در این تیم تا حدودی مشهود بود. ولنگاری در دفاع و پنجه کشی در حمله. 
اما بیایید این قصه نگاه فنی را همینجا رها کنیم. آنچه بیش و پیش از مسائل فنی در روز بازی با کره دیده شد جنگ ویلموتس بود با کی‌روش!
کی‌روشی که برای دعوا کردن سرش درد می‌کرد و همینکه مربی کره‌جنوبی یک کلمه حرف اضافی زد یک هفته تمام عکس آن مربی را روی تیشرت خود چاپ کرده بود و صبح و بعد از ظهر با آن در هتل راهروها را متر می‌کرد و دست آخر هم مشت به مربی کره‌جنوبی نشان داد، حالا تبدیل شده به ویلموتس با قیافه ای مهربان و با مزه که با وجود حمله تلویزیون کره ای به تیم ملی ایران و متقلب خواندن بازیکنان ایرانی  ابروهایش به هم گره نخورد و همان بی تفاوتی مهربان و بامزه را روی صورتش می توانستی ببینی!
شاید کره ای ها انتظار یک دعوای حیثیتی با ایران را مثل همه چند سال گذشته داشتند اما ویلموتس، کی روش نبود. او مهربان بود و کارش را انجام می داد. 
دیروز در میان اهالی رسانه و اهالی فوتبال جنگ ادامه داشت، جنگ کی روش و ویلموتس! البته اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، حالا کی روشی پورها برای دیدن بازی کلمبیا و آرژانتین در شنبه شب بیشتر حساس هستند تا بازی دوستانه ایران و کره یا سوریه. این را از تقابل و برخورد غول ها در فضای مجازی می توانستی ببینی!
کی‌روشی پورها دیروز با انگشت اشاره گل خوردن ایران از کره را نشان دادند آن هم پس از سال ها! ویلموتسی پور ها هم 5 گلی که به سوریه زدیم را نشان کی روشی پورها دادند و گفتند با سوریه مساوی کرده بودیم!
غافل از اینکه هم آن تیم ملی ایران بود هم این ! خوبی ماجرا اینست که نگرانی کی روشی پورها رخ نداد که بعد از کارلوس به اکبر و اصغر برسیم!

بیشتر بخوانید:

من غاغم!/ عکس‌نوشت

تگ ها


تیم ملی ایران مارک ویلموتس کارلوس کیروش بازی دوستانه ایران کره جنوبی تیم ملی کره جنوبی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال