ویندسِرفینگ در کوهستان برفی با «لِوی سایوِر»

......

لوی سایور که متخصص ویندسرفینگ و موج سواری است، در این مستند کوتاه و دیدنی به کوهستان های برفی می رود تا باد را به شکلی متفاوت مهار کند!

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس