وینفرید شفر، سرمربی جدید استقلال

در این ویدئو ، توضیحات مسئولین در رابطه با انتخاب شفر به عنوان سرمربی تیم استقلال تماشا می کنیم ......

در این ویدئو ، توضیحات مسئولین در رابطه با انتخاب شفر به عنوان سرمربی تیم استقلال تماشا می کنیم.

تگ ها


استقلال فوتبال