ویژگی‌های شگفت‌انگیز در FIFA 19

در این ویدیو نگاهی داریم به 10 ویژگی شگفتانگیز جدید در آخرین نسخه از بازی FIFA ......

در این ویدیو نگاهی داریم به 10 ویژگی شگفت‌انگیز جدید در آخرین نسخه از بازی FIFA.

تگ ها


گیم فیفا 19 فوتبال