و بازهم خواستگاری در زمین فوتبال!

......

این بار دروازه بان یکی از تیم های لیگ آمریکا را می بینیم که پیش از بازی از نامزدش خواستگاری می کند و در ادامه یکی از زیباترین گل های فصل را هم می خورد!