٧ بازیکن زیر ٢٣ سال در تیم ملی مراکش

اشرف حکیمی با ١٩ سال سن جوانترین بازیکن حاضر در گروه دوم رقابت های جام جهانی است ......

اشرف حکیمی با ١٩ سال سن جوانترین بازیکن حاضر در گروه دوم رقابت های جام جهانی است.

تیم ملی مراکش در گروه دوم جام جهانی باید به مصاف ایران، اسپانیا و پرتغال برود، اشرف حکیمی با ١٩ سال سن جوانترین بازیکن حاضر در گروه است

علاوه بر حکیمی ٦ بازیکن دیگر زیر ٢٣ سال در اردوی مراکش حضور دارند:
مندیل٢٠ سال
امین هاریت ٢٠ سال
انسیری ٢١سال
عمربات ٢١سال
بن ناصر ٢١ سال
تاگنوتی ٢٢ سال
از این بین امین هاریت، اشرف حکیمی و هاریت شانس زسادس برای حضور در ترکیب اصلی شیرهای اطلس خواهند داشت.

تگ ها


جام جهانی 2018 مراکش فوتبال