«پاتوسی» ارزش این همه جنجال را داشت/ یک گل و یک پاس گل در 38 دقیقه

بازیکن جدید استقلال شروعی عالی داشت....

بازیکن جدید استقلال شروعی عالی داشت.

به گزارش مدال، آیاندا پاتوسی بازیکن جنجالی استقلال ستاره نیمه اول دیدار این تیم و پارس جنوبی جم بود.

1_ عماد یا همان هادی میر جوان مهاجم نوک تیم تارتار است که بخاطر قد و قامتش برای یارگیری با بلند قامت های استقلال به محوطه جریمه آمده بود تا روی کرنر دقیقه چهارده با من تو من مانع از کامیابی بلند قامت های آبی شود اما او که وظیفه اش گلزنی است با اشتباهی عجیب دروازه تیم خودی را باز کرد تا استقلال نفس راحتی بکشد.

2_اشتباه عجیب  میرجوان کافی بود تا با ثبت یک پاس گل در کارنامه پاتوسی این خرید جنجالی آستقلال از زیر فشار خارج شود و راحت تر به بازی ادامه دهد.  پاتوسی که کرنر را تیز و سرعتی به تیر یک فرستاده بود هنر خود را بار دیگر نشان داد.

او دقایقی بعد از اینکه وریا غفوری پنالتی را هدر داد این بار دروازه حریف را خودش باز کرد تا شروعی  فوق العاده داشته باشد.