پاتوسی معما، منشا مقصر، اسماعیلی عامل ناکامی/ هیاهو علیه رحمتی

دربی 89 تحت تاثیر یک اتفاق قرار گرفت....

دربی 89 تحت تاثیر یک اتفاق قرار گرفت.

 

به گزارش مدال، از لحظه سوت پایان و در شرایطی که هنوز شفر حرفی نزده بود هجمه ها علیه رحمتی آغاز شد و بعد از کنفرانس خبری شفر و این حرف او که نمی دانم بین رحمتی و پاتوسی چه گذشت که اسماعیلی پنالتی زد حاشیه ها شدت گرفت و جو علیه رحمتی سنگین و سنگین تر شد.

در چنین شرایطی بر این باور بودیم که مقصر اصلی منشا بوده چرا که پاتوسی مشکلی با  پنالتی نزدن نداشت و این منشا بود که به وارد ماجرا شد و با اصرار به پنالتی زدن هم تمرکز اسماعیلی را قبل از ضربه پنالتی بر هم زد و هم اینکه  در نزدیکی اسماعیلی با رحمتی بر سر پنالتی زدن چانه زنی می کرد.

جو بدی علیه رحمتی شکل گرفت در حالی که واضح و مشخص بود منشا آن حواشی را ایجاد کرد. سکوت شفر در کنفرانس خبری درباره منشا و حرف زدن او  در باره رحمتی و اسماعیلی ذهن ها را به سمت رحمتی برد و در چنین شرایطی تا حدی طبیعی بود که خیلی ها رحمتی را مقصر اول و آخر بدانند.

حالا اما هر چند که پاتوسی درباره علت پنالتی نزدنش به رغم انتخاب شفر هنوز حرفی نزده و سکوت کرده اما شفر با تاکید بر اینکه در جلسه فنی تاکید کرده منشا نباید پنالتی بزند و در حین بازی هم او بوده که از رحمتی خواسته تا مانع منشا شود بخش زیادی از معما و ابهامات را حل کرد. 

چنین هجمه ای علیه رحمتی در شرایطی که او امروز بعد از 5روز گل نخوردن و کلین شیت دروازه اش باز شد چیزی نبود که رحمتی مستحق آن باشد. او اگر پاتوسی را منصرف نکرده باشد هیچ تقصیری ندارد و این حقیقتی است که باید روی آن تاکید کرد.

این ادعای شفر که من در جلسه فنی گفتم منشا نباید پنالتی بزند هم چیزی نیست که حالا برای تلطیف جو علیه رحمتی بیان شده باشد چرا که بیست بازیکن و چندین عضو کادر در جلسه بوده اند.

در هر صورت به نظر می رسد که رحمتی در این ماجرا مظلوم واقع شد در حالی که منشا مقصر اصلی این بلوا بود و اسماعیلی هم با چیپ زدنش مقصر اصلی هدر رفتن پنالتی و فرصت سوزی بزرگی که منجر به یک شکست تلخ شد. *حسین قدوسی