پاداش دلاری رییس هیئت تهران به المپیکی‌های شمشیربازی

رضا حدادیان رییس هیئت استان تهران از ورزشکاران و مربی اعزامی شمشیربازی به المپیک تقدیر کرد ......

رضا حدادیان رییس هیئت استان تهران از ورزشکاران و مربی اعزامی شمشیربازی به المپیک تقدیر کرد.

به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رضا حدادیان رییس هیئت شمشیربازی استان تهران با حضور در محل اردوی تیم ملی شمشیربازی از مجتبی عابدینی ، علی پاکدامن و پیمان فخری مربی تیم با پاداش دلاری تقدیر کرد.

حدادیان با آرزوی موفقیت برای شمشیربازان در المپیک ریو گفت: هیئت شمشیربازی استان تهران صرفاً به دلیل کسب سهمیه این تقدیر را از شما ورزشکاران  انجام داده و امیدوارم که نمایندگان خوبی برای ورزش کشور در المپیک باشید.

همچنین فضل الله باقرزاده رییس فدراسیون از رضا حدادیان به خاطر پرداخت پاداش دلاری پیش از اعزام شمشیربازان به المپیک تشکر کرد.

تگ ها


اخبار روز شمشیربازی