پاداش یونایتد به پوگبا برای پشت کردن به خواسته قلبی

باشگاه منچستریونایتد در صورتی که پل پوگبا پیشنهاد بارسلونا را نادیده گرفته و در باشگاه بماند، پاداش دریافت خواهد کرد ......

باشگاه منچستریونایتد در صورتی که پل پوگبا پیشنهاد بارسلونا را نادیده گرفته و در باشگاه بماند، پاداش دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مدال، در چند هفته اخیر با اختلافات عدیده ای که بین مورینیو و پوگبا وجود دارد، بحث پیوستن ستاره فرنسوی به بارسلونا جدی تر از همیشه مطرح شده است. در ای میان همه می دانند که پوگبا خود نیز بسیار مشتاق اسن تا به بارسلونا بپیوندد. با این حال، نشریه مترو مدعی شده که سران منچستریونایتد بندی در قرارداد پوگبا گنجانده بودند که طبق آن اگر او تا پایان ماه آگوست از این تیم جدا نشود، به خاطر ماندن در تیم 3.4 میلیون پوند پاداش دریافت خواهد کرد.

این در حالیست که سران یونایتد بارها اعلام کرده اند که پوگبا فروشی نیست، اما اصرار بارسلونا و خود بازیکن باعث نگرانی آنها خواهد بود.

تگ ها


پل پوگبا منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال