پارکور بر بام لیسبون

در این ویدیو پارکوری سری به شهر زیبای لیسبون در کشور پرتغال میزنیم تا شاهد هنرنماییهای یک پارکورکار در عبور از موانع این شهر باشیم ......

در این ویدیو پارکوری سری به شهر زیبای لیسبون در کشور پرتغال می‌زنیم تا شاهد هنرنمایی‌های یک پارکورکار در عبور از موانع این شهر باشیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس