پارکور بر فراز پشت بام با دوربین POV

در این ویدیوی هیجان انگیز شما لحظه به لحظه شاهد صحنه های نفسگیر و دلهره آور پرش پارکوریست ها از پشت بام های مناطق شهری هستیدکه با دوربینPOV شکار شده است ......

در این ویدیوی هیجان انگیز شما لحظه به لحظه شاهد صحنه های نفسگیر و دلهره آور پرش پارکوریست ها از پشت بام های مناطق شهری هستید که با دوربینPOV شکار شده است.

مهارت این پارکوریست ها در پرش از ارتفاع پشت  بام های شهر، ستودنی و درعین حال متهورانه است.

تگ ها


اکستریم اسپورتس