پارکور و توهم با «جیسن پال»

در این ویدئوی بی نظیر جیسن پال، از بهترین پارکورکاران جهان و دوستش پاول پتکانز انواع و اقسام تکنیک های پارکور را با ترفندهای بصری ترکیب کرده اند ......

در این ویدئوی بی نظیر «جیسن پال»، از بهترین پارکورکاران جهان و دوستش «پاول پتکانز» انواع و اقسام تکنیک های پارکور را با ترفندهای بصری ترکیب کرده اند. نتیجه زحمت گروه تصاویری بدیع بوده که مطمئنا از دیدنش لذت خواهید برد.