پاریسن ژرمن؛ آماده دیدار با ستاره سرخ

ویدئویی از باشگاه پاریسن ژرمن که خود را آماده دیدار مقابل ستاره سرخ بلگراددر لیگ قهرمانان میکنند ......

ویدئویی از باشگاه پاریسن ژرمن که خود را آماده دیدار مقابل ستاره سرخ بلگراد در لیگ قهرمانان می‌کنند.

تگ ها


ادینسون کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال