پاریسن ژرمن با نیمار به توافق شخصی رسید؛ تیم فرانسوی در تلاش برای حل کردن مسئله مالیات!

زمانی کهچند هفته قبلاز علاقه پاریسن ژرمن به فعال کردن بند خرید نیمار خبر دادیم، کمتر کسی آن را باور می کرد و مطابق انتظار بسیاری خبر را دروغ خواندند اما در واقعیت و در زمان نگارش این متن، نیمار هرگز تا این حد به تیم فرانسوی نزدیک نبوده است ......

زمانی که چند هفته قبل از علاقه پاریسن ژرمن به فعال کردن بند خرید نیمار خبر دادیم، کمتر کسی آن را باور می کرد و مطابق انتظار بسیاری خبر را دروغ خواندند اما در واقعیت و در زمان نگارش این متن، نیمار هرگز تا این حد به تیم فرانسوی نزدیک نبوده است.

به گزارش محمد بوحفصی، پاریسن ژرمن می خواهد انتقال قرن را عملی کند. تیم فرانسوی با نیمار به توافق شخصیرسیده و حالا کار بر روی حل کردن مشکل مالیات همچنان ادامه دارد. پس از چند هفته مذاکره بین پدرِ بازیکن و نماینده تیم فرانسوی، طرفین کاملا با هم به توافق رسیده اند. نیمار در صورت امضای قراردادِ ۵ ساله تا سال ۲۰۲۲، می تواند سالانه چیزی در حدود ۳۰ میلیون یورو حقوق دریافت کند. طبق واکاوی های بوحفصی در پاریس، نیمار حتی در جزییات هم با پاریس ژرمن به توافق رسیده است.

نیمار همین حالا انتخابش را کرده و در فرانسه می گویند درگیری امروزش با سمدو، تنها نمونه بی نقصی از وضعیت ستاره برزیلی در اردوگاه بارسلونا بود. نیمار بر این باور است که تا ابد در بارسلونا پشت مسی خواهد بود و باشگاه پاریسن ژرمن امیدوار است طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه، کار را تمام کند. 

در این بین داستان فیرپلی مالی، بسیار اهمیت دارد. پاریسی ها حتی کوچک ترین اشتباهی نمی توانند بکنند اما چگونه می خواهند بند نیمار را پرداخت کنند؟ بوحفصی می گوید اولین امیدواری، درآمدی است نیمار با خودش به باشگاه می آورد. پاریسن ژرمن همین حالا با استخدام تیمی از تحلیلگران بازار، متوجه شده که با خرید نیمار، درآمدش حداقل ۲۰ میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد. 

در حالی که نیمار امروز مشکلات زیادی را در تمرینات بارسلونا به وجود آورده، پاریسی ها آماده هستند از همین امروز در مورد نحوه پرداخت بند جدایی نیمار، با مدیران بارسلونا مذاکره کنند. نکته جالب اینجاست که ناصر الخلیفی شخصا مسئولیت این انتقال را بر عهده گرفته است. مالک قطری پاریسن ژرمن این روزها تا نیمه های شب کار می کند. تیم فرانسوی، ۲ گروه از وکلای زبده را برای عملی کردن انتقال استخدام کرده است. گروه اول بر روی فعال کردن بند جدایی بازیکن با توجه به فیرپلی مالی کار می کنند. پاریسن ژرمن تلاش خواهد کرد بودجه خود را با فروش چند بازیکن تنظیم کند.

تیم دوم مشغول کار کردن بر روی مالیاتی است که بعد از خرید نیمار باید توسط پاریسن ژرمن پرداخت شود. در حالی که پاریسن ژرمن سالانه ۱۷۰ میلیون یورو مالیات پرداخت می کند، با خرید نیمار این عدد به ۱۹۰ میلیون یورو می رسد. در پاریس این روزها همه در تلاش برای نهایی کردن انتقالی بزرگ هستند. پایتخت فرانسه خود را برای استقبال از ستاره برزیلی فوتبال جهان آماده می کند.

تگ ها


اخبار روز Neymar da Silva Santos Júnior فوتبال