پاریسن‌ژرمن برای انتقام از بارسلونا دلیخت را جذب می‌کند!

مدیران پاریسن‌ژرمن هنوز از انتقال دی‌یانگ به بارسا ناراحت هستند....

مدیران پاریسن‌ژرمن هنوز از انتقال دی‌یانگ به بارسا ناراحت هستند.

هفته گذشته فرانک دی‌یانگ بازیکن تیم آژاکس با تیم بارسلونا قرارداد رسمی امضا کرد. این مسئله و عدم امضای قرارداد با PSG باعث شده تا سران تیم پاریسی احساس ناخوشایندی داشته باشند.
به گزارش مدال، آن‌ها حالا می‌خواهند در جبران این خرید، دلیخت را به پارک‌دپرنس بیاورند. زیرا بارسا نیز خواهان دلیخت است و بدین ترتیب هم می‌توانند یک مدافع خوب جذب کنند هم انتقام عدم خرید دی‌یانگ را بگیرند.
فرانک دی‌یانگ با دلیخت روابط صمیمانه‌ای دارد و سال‌ها در آکادمی آژاکس هم‌بازی بودند. حالا باید مشاهده کرد دلیخت هم مانند دی‌یانگ به بارسا می‌رود یا با انتخاب راهی متفاوت، پاریسن‌ژرمن را به عنوان تیم آینده خود انتخاب می‌کند.