پاری سن ژرمن 3_0 موناکو؛ اولین جام فصل برای شاگردان امری

اونای امری که پیش از این با حذف و ناکامی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا تمام امید های خود را برای موفقیت در اروپا از دست داده بود، با تمام قوا در فینال جام اتحادیه فرانسه برابر موناکو حاضر شد تا با نتیجه 3_0 این تیم را شکست دهد و اولین جام فصل خود را کسب نماید ......

اونای امری که پیش از این با حذف و ناکامی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا تمام امید های خود را برای موفقیت در اروپا از دست داده بود، با تمام قوا در فینال جام اتحادیه فرانسه برابر موناکو حاضر شد تا با نتیجه 3_0 این تیم را شکست دهد و اولین جام فصل خود را کسب نماید.

تگ ها


فوتبال