پاسخ برانکو به هواداران پیش از آغاز دیدار با تراکتورسازی

هواداران پرسپولیس پیش از دیدار با تراکتور برانکو را تشویق کردند. ......

هواداران پرسپولیس پیش از دیدار با تراکتور برانکو را تشویق کردند.

تگ ها


پرسپولیس فوتبال