پاسخ مهرعلی به جادوگری: این فدراسیون علمی است

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تمام سعی خود را انجام داد تا از سوالات پرتعداد خبرنگاران درباره ابهامات تیم ملی فرار کند....

به گزارش "ورزش سه"، حمیدرضا مهرعلی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگویی که با خبرنگاران داشت، در رابطه با ماجراهای مربوط به جادوگری پیرامون فدراسیون واکنش جالب توجهی داشت و در این رابطه اینطور پاسخ داد: امکان ندارد چنین چیزی وجود داشته باشد. این فدراسیون یک فدراسیون علمی است.


از مهرعلی در رابطه با حواشی پیرامون پیراهن های رابردومان نیز پرسیده شد که او در واکنش به این سوال گفت: من اطلاعی ندارم. من یک عضو هیئت رئیسه غیرموظف هستم و صندلی و اتاق هم ندارم.


او سپس در حالی که خبرنگاران برای شنیدن پاسخی از این عضو فدراسیون اصرار داشتند، اضافه کرد: جلسه می گذاریم و بعد هر چه خواستید بپرسید. رشته من علوم ارتباطات است و دکتری دارم. خیابانی که نمی شود.


اصرار خبرنگاران برای شنیدن پاسخ از مهرعلی ادامه داشت و اینبار یکی از خبرنگاران به مصاحبه های خیابانی این چهره در زمان حضور در راس فدراسیون اتومبیلرانی پرسید. مهرعلی بار دیگر حرف هایش را تکرار کرد: بله آنجا بودم و کلی مصاحبه می کردم. من یک عضو هیئت رئیسه هستم که برای جلسات می آیم. کمک فکری هم می دهیم ولی برای شایعات و دروغ و دغل که خیابانی توضیح نمی دهند. با مدرک و سند باید صحبت کرد.


مهرعلی در رابطه با نقش پررنگش در شرکت های طرف قرارداد با فدراسیون اضافه کرد: به همه این ها فدراسیون طی اطلاعیه جواب داده است. مردم حرف خیابانی را دوست ندارند. مردم حرف مستند را دوست دارند. آدم هایی که کار علمی می کنند؛ آدم هایی که کار منطقی می کنند را دوست دارند. مردم منطق و مدرک را دوست دارند نه شایعاتی که این پسر ( اشاره به یکی از خبرنگاران) را پر کنند تا علیه بقیه حرف بزند و برای خودش گناه بخرد. این ها زشت است.


عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با گفتن این جمله که شما را خدا حفظ کند و با تاکید بر اینکه در جلسه ای به تمام ابهامات پاسخ خواهد داد، جمع خبرنگاران را ترک کرد.

تگ ها


فدراسیون فوتبال