پاس دیدنی «لبران جیمز» به سبک «رونالدینیو»

در بازی کلیولند برابر دالاس، لبران جیمز بدون نگاه کردن پاس گلی دیدنی برای هم تیمی اش فرستاد و تماشاگران را حسابی به وجد آورد ......

در بازی «کلیولند» برابر «دالاس»، «لبران جیمز» بدون نگاه کردن پاس گلی دیدنی برای هم تیمی اش فرستاد و تماشاگران را حسابی به وجد آورد. کلیولند در نهایت این دیدار را 128 به 90 به سود خود خاتمه داد.

تگ ها


بسکتبال